Nordhordland BK

Rollebeskrivelser

Rollebeskrivelser

Dommerkoordinator 

Klubbens dommerkoordinator har hovedansvaret over klubbens dommere. Dommerkoordinatoeren skal være hovedpådriver for rekruttering av nye dommere i klubben. 

Lagledere

Trenere og lagledere deler ansvaret for det enkelte lag. Disse fungerer som et team, og står fritt til å delegere oppgaver seg i mellom. Mens trenere tradisjonelt har hovedansvar for selve fotballaktiviteten som treninger, laguttak og kampledelse, fordeles gjerne de mer «administrative» oppgavene som dommerkontakt, foreldreinformasjon, dugnader og reisebestilling til øvrige støttespillere rundt laget (lagledere).   

Trenere 

Trenere og lagledere deler ansvaret for det enkelte lag. Disse fungerer som et team, og står fritt til å delegere oppgaver seg i mellom. Mens trenere tradisjonelt har hovedansvar for selve fotballaktiviteten som treninger, laguttak og kampledelse, fordeles gjerne de mer «administrative» oppgavene som dommerkontakt, foreldreinformasjon, dugnader og reisebestilling til øvrige støttespillere rundt laget (lagledere). 

Trenerveileder 

Trenerveilederen i NBK har ansvar for en aktiv tilstedeværelse og sikre etterlevelse av sportsplan med oppfølging på feltet. Trenerveilederen skal ha god dialog med daglig leder og arbeide tett med sportslig leder.   

Styrets ansvar og instruks 

Web-ansvarlig 

Ansvarlig for drift og vedlikehold av klubbens nettside. Sørge for at all relevant informasjon formidles på klubbens nettside.  

Vedlagt er klubbens ulike rollebeskrivelser. 

SAMARBEIDSPARTNERE

      

     

    

Nordhordland BK - Fotball, Postboks 127, 5903  ISDALSTØ, e-post: post@nbksport.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift