Nordhordland BK

FIKS-ansvarlig

FIKS-ansvarlig

FIKS ANSVARLIG

Fotballens Informasjons – og Kommunikasjons System

Klubbens FIKS ansvarlig – FA - er daglig leder. 

FA skal til enhver tid sørge for at alle registreringer/ føringer  i FIKS blir gjennomført ihht NFF‘s lover.FA

FA er ansvarlig for opplæring i egen klubb, samt opprette nye / flere brukere (brukertilgang for de som trenger det).

FA er ansvarlig for forankring i klubben; skal sørge for at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.

Dette er viktig for å få FIKS til å bli en naturlig del av klubben, slik at klubbhverdagen blir enklere.

Brukeradministrasjon – påse at klubben til enhver tid har personer i organisasjonen med nødvendige «tilganger» til FIKS. To stk. « klubbadministratorer»

Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter = klubbbrukere.

-Administrere klubbopplysninger

-Administrere klubbens lag

-Administrere klubbens anlegg

-Administrere klubbroller

- Klubbens spillere

- Lagspåmelding

- Godkjenning av lagspåmelding

- Kampadministrasjon

- Resultatrapportering

- Elektroniske overganger ; amatør uten/med kontrakt 

- Elektroniske kamprapporter

Brukeropplæring – sørge for at personer med tilgang til FIKS har nødvendig / riktig kompetanse til å utføre oppgavene som er påkrevd – i samarbeid med Hordaland Fotballkrets.

 

SAMARBEIDSPARTNERE

      

     

    

Nordhordland BK - Fotball, Postboks 127, 5903  ISDALSTØ, e-post: post@nbksport.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift