Årsmøte 2018

Klubben gjennomførte i går sitt 40'ende årsmøte i historien

Klubben gjennomførte i går sitt 40’ende årsmøte i historien. Vi var 16 stemmeberettigede og totalt 20 personer møtte opp. Thomas Rønn Aar ble valgt til dirigent og geleidet oss stødig gjennom kvelden. Klubben gjennomførte ekstraordinært årsmøte i januar for godkjenning av budsjett tilknyttet ansettelsen av Øystein Johansen så budsjettet var ikke en del av kveldens saksliste. Etter gjennomgang og godkjenning av styrets beretning, ble regnskapet godkjent med et overskudd på kr 147.000.- for 2018. Styret skisserte en del endringer på klubbens organisasjonsplan (se hjemmeside) som årsmøtet vedtok. Av innkomne forsalg hadde valgkomiteen bl.a. fremmet forslag om å redusere antall medlemmer i styret fra 8 til 7 fra 2020 noe som også ble vedtatt uten merknader fra salen.


Erlend Andås fra valgkomiteen hadde en appell til årsmøte om viktigheten av at styrets arbeid blir rettet mot fremtid og strategier og at administrasjonen ivaretar daglig drift. Valgkomiteen presiserte viktigheten av kontinuitet å de mener det er viktig at det kommer klart skille mellom dette i videre arbeid. Etter appellen presenterte Erlend Valgkomiteens innstilling til det nye styret. Valgkomiteen presenterte et meget spennende styre, nye medlemmer inn er Toyni Sæbø, Lene Jahr Nottveit, Jonny A Marøy og Stein Olav Nesse. Arne Sæbø overtar stafettpinnen som styreleder, Thomas Rønn Aar fortsetter som styrets nestleder, i tillegg er Sheila Nemati og Øystein Moldeklev med videre i styret. Kristian Brakvatne og Eivind Holtan er styrets varamedlemmer. Vi takker Marianne Fjørstad, Therese O Sellvold og Ingebjørg N Pollen for god innsats i styret.


Styrets innstillinger til utvalg ble godkjent.


Utvalgene i 2019:


Styret innstiller følgende i Fair Play utvalget:

 • Ingebjørg N Pollen - NBK
 • Ingrid Bekkanes - Knarvik
 • Susanne Rebnor - NBK
 • Svein-Henrik Nesse Seim
 • Katrine Thomassen Alvidra

Sportslig Utvalg

 • Therese O Sellevold - leder
 • Remy A Bilsback
 • Sigrun Tjore
 • Henning Vetås (ny)
 • Thomas R Aar (ny)
 • Bård Grønhaug (ny)
 • Bente Haveland (ny)

Arrangementsutvalget

 • Øystein Johansen – leder (ansatt)
 • Marianne Skarpenes
 • Marianne Fjørstad
 • Linda Sollibakke
 • Mariann Kvalheim

Barnefotballutvalget

 • Geir Reigstad – Leder NBK
 • Erik Bertelsen Seim
 • Henning Herland Seim
 • Anita Nelson Alvidra
 • Geir Tonning Alvidra
 • Åsne N.M Hosøy Knarvik
 • Aleksander Kittang Knarvik
 • Bernt Veland NBK

Anleggsutvalget

 • Øystein Moldeklev - Leder
 • Daglig leder
 • Styrets leder
 • Erlend Andås

Inkluderingsfondet

 • Bjørn Brunborg – Leder
 • Silje Menzies
 • Even Sylta

Ungdomsutvalget

 • Sheila Nemati – Leder

Styret ber om fullmakt av årsmøte til å sette leder i utvalget i løpet av våren 2019. Styret ber om fullmakt til å sette ungdomsutvalget ila våren 2019.


Klubbens nye styremedlemmer på bildet Lene J Nottveit, Stein Olav Nesse og Toyni Sæbø. Jonny Marøy var forhindret til å stille i går.

Banekalender

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift